برچسب شده با

برچسب شده با رشاد ممدوف

سفیر باکو: جمهوری آذربایجان بدون ترکیه وجود نخواهد داشت

مطالب/ سفیر باکو: جمهوری آذربایجان بدون ترکیه وجود نخواهد داشت

                           
      سفیر باکو: جمهوری آذربایجان بدون ترکیه وجود نخواهد داشت «رشاد ممدوف» سفیر جمهوری آذربایجان در ترکیه طی سخنرانی در یک اندیشکده ترکیه‌ای اعلام کرد، همکاری موثر باکو و آنکارا باعث خنثی شدن تهدیدها در منطقه شده است.
دوشنبه 27 دي 1400