برچسب شده با

برچسب شده با ضرب و شتم

ضرب و شتم شدید مخالف الهام علی‌اف در بازداشتگاه پلیس

مطالب/ ضرب و شتم شدید مخالف الهام علی‌اف در بازداشتگاه پلیس

                           
      ضرب و شتم شدید مخالف الهام علی‌اف در بازداشتگاه پلیس برخی منابع خبری از ضرب و شتم یکی از مخالفان برجسته رئیس جمهور جمهوری آذربایجان از سوی ماموران پلیس در بازداشتگاه خبر دادند.
سه شنبه 28 دي 1400