برچسب شده با

برچسب شده با عوارض کامیون

عوارض کامیون‌های ترانزیتی کاهش می‌یابد؟

مطالب/ عوارض کامیون‌های ترانزیتی کاهش می‌یابد؟

                           
      عوارض کامیون‌های ترانزیتی کاهش می‌یابد؟ با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته از سوی وزارت راه و شهرسازی، مقرر شده تا عوارض کامیون‌های ایرانی در مرزهای ارمنستان و آذربایجان کاهش پیدا کند که یکی از بزرگترین مشکلات کامیون‌داران برای ترانزیت در این کشورهاست
يکشنبه 1 خرداد 1401