برچسب شده با

برچسب شده با مدیریت جهادی

 همایش جلوه های جهادی شهیدان باکری و حاج قاسم سلیمانی در تبریز برگزار شد/ تصاویر

مطالب/ همایش جلوه های جهادی شهیدان باکری و حاج قاسم سلیمانی در تبریز برگزار شد/ تصاویر

                           
       همایش جلوه های جهادی شهیدان باکری و حاج قاسم سلیمانی در تبریز برگزار شد/ تصاویر شهیدان مهدی باکری و حاج قاسم سلیمانی بهترین الگوی اخلاقی و مدیریتی جامعه محسوب می شوند و برگزاری همایش جلوه های جهادی این شهیدان در تبریز ضرورت مدیریت جهادی در امور شهری را واکاوی کرد.
سه شنبه 3 خرداد 1401