برچسب شده با

برچسب شده با کریدور مذهبی

گردشگری مذهبی در خاورمیانه؛ جایگاه کریدور ریلی ایران

مطالب/ گردشگری مذهبی در خاورمیانه؛ جایگاه کریدور ریلی ایران

                           
      گردشگری مذهبی در خاورمیانه؛ جایگاه کریدور ریلی ایران راه اندازی کریدور گردشگری مذهبی در خاورمیانه با محوریت شبکه ریلی ایران از جمله مواردی است که علاوه بر پر رنگ نمودن نقش شبکه ریلی کشور در منطقه، درآمدزایی ارزی بالایی نیز به همراه خواهد داشت.
سه شنبه 15 شهريور 1401