برچسب شده با

برچسب شده با برگزاری - شماره 37

برگزاری مراسم سنتی به مناسبت تاسیس پایتخت ارمنستان

مطالب/ برگزاری مراسم سنتی به مناسبت تاسیس پایتخت ارمنستان

                           
      برگزاری مراسم سنتی به مناسبت تاسیس پایتخت ارمنستان همه ساله در اواسط اکتبر مراسم ویژه ای به مناسبت سالگرد تاسیس شهر ایروان پایتخت ارمنستان برگزار می شود.
پنجشنبه 26 مهر 1386
برگزاری مراسم اولین شب از لیالی قدر در پایتخت روسیه

مطالب/ برگزاری مراسم اولین شب از لیالی قدر در پایتخت روسیه

                           
      برگزاری مراسم اولین شب از لیالی قدر در پایتخت روسیه در این مجلس روحانی پس از اقامه نماز جماعت و افطار، سخنرانی، مداحی، دعا و نیایش و مراسم احیا شب قدر برگزار شد.
سه شنبه 10 مهر 1386