برچسب شده با

برچسب شده با سفیر - شماره 43

سفیر آمریكا در جمهوری آذربایجان: روزنامه‌نگاران نباید به دلیل بیان عقایدشان به زندان بیافتند

مطالب/ سفیر آمریكا در جمهوری آذربایجان: روزنامه‌نگاران نباید به دلیل بیان عقایدشان به زندان بیافتند

                           
      سفیر آمریكا در جمهوری آذربایجان: روزنامه‌نگاران نباید به دلیل بیان عقایدشان به زندان بیافتند جمهوری آذربایجان دارای بیشترین تعداد روزنامه نگار زندانی در میان 56 كشور عضو سازمان امنیت و همكاری در اروپاست.
يکشنبه 8 مهر 1386
احضار سفیر روسیه‌ در ایران‌ درپی‌ قتل‌ فرزند یک دیپلمات‌ ایرانی‌

مطالب/ احضار سفیر روسیه‌ در ایران‌ درپی‌ قتل‌ فرزند یک دیپلمات‌ ایرانی‌

                           
      احضار سفیر روسیه‌ در ایران‌ درپی‌ قتل‌ فرزند یک دیپلمات‌ ایرانی‌ وزارت‌ امور خارجه‌ ایران‌ سفیر روسیه‌ در تهران‌ را احضار کرد تا درباره‌ قتل‌ فرزند یکی‌ از کارکنان‌ سفارت‌ ایران‌ در روسیه‌ به‌ وی‌ اعتراض‌ کند.‌
چهارشنبه 28 شهريور 1386