برچسب شده با

برچسب شده با سفیر - شماره 43

نخستین توافق ایران و آذربایحان بعد از تنش‌های اخیر

مطالب/ نخستین توافق ایران و آذربایحان بعد از تنش‌های اخیر

                           
      نخستین توافق ایران و آذربایحان بعد از تنش‌های اخیر علی علیزاده سفیر جمهوری آذربایجان در ایران از احداث پل بر روی رودخانه آستاراچای بین دو کشور خبر داد.
دوشنبه 22 آذر 1400