برچسب شده با بخش امنیت بین الملل وزارت خارجه

باکو: توافق هسته‌ای با ایران اقدامی بزرگ در مسیر صلح است

مطالب/ باکو: توافق هسته‌ای با ایران اقدامی بزرگ در مسیر صلح است

                           
      باکو: توافق هسته‌ای با ایران اقدامی بزرگ در مسیر صلح است یک عضو ارشد وزارت خارجه جمهوری آذربایجان حصول توافق نهایی هسته‌ای ایران و گروه 1+5 را اقدامی بزرگ در مسیر صلح منطقه خواند.
سه شنبه 8 ارديبهشت 1394