برچسب شده با دعوت به گفتگو

دولت باکو احزاب مساوات و جبهه خلق را به گفتگو دعوت کرد

مطالب/ دولت باکو احزاب مساوات و جبهه خلق را به گفتگو دعوت کرد

                           
      دولت باکو احزاب مساوات و جبهه خلق را به گفتگو دعوت کرد دولت جمهوری آذربایجان برای نخستین بار پس از سرنگونی ائتلاف احزاب «مساوات و جبهه خلق» در سال 1992، رهبران این دو حزب مخالف را به گفتگو دعوت کرد.
پنجشنبه 24 ارديبهشت 1394