برچسب شده با ترجمه قرآن کریم

انتشار نخستین دوره کامل تفسیر قرآن به زبان روسی

مطالب/ انتشار نخستین دوره کامل تفسیر قرآن به زبان روسی

                           
      انتشار نخستین دوره کامل تفسیر قرآن به زبان روسی با انتشار دوازدهمین مجلد ترجمه روسی تفسیر نور القرآن، نخستین دوره کامل و مفصل تفسیر قرآن کریم به زبان روسی در اختیار مخاطبان قرار گرفت.
شنبه 2 خرداد 1394