برچسب شده با رامیز مهدی اف

معرفی کتاب چالش های تاریخ نگاری وارونه؛ نقدی بر مکتب تاریخ نگاری قفقاز

مطالب/ معرفی کتاب چالش های تاریخ نگاری وارونه؛ نقدی بر مکتب تاریخ نگاری قفقاز

                           
      معرفی کتاب چالش های تاریخ نگاری وارونه؛ نقدی بر مکتب تاریخ نگاری قفقاز در دو سال اخیر سیر تحریفات تاریخ کشورمان توسط جمهوری آذربایجان وجه متفاوتی یافته و از سطح تحریف محتوای قرارداد ترکمنچای و ثبت شاعران و دانشمندان ایرانی به تحریف و مصادره سلسله های حکومت‌گر ایرانی رسیده است.
جمعه 18 تير 1395
سريال عهد شکنيهاي جمهوري آذربايجان/  محمد حسین بزرگ نیا

مطالب/ سريال عهد شکنيهاي جمهوري آذربايجان/ محمد حسین بزرگ نیا

                           
      سريال عهد شکنيهاي جمهوري آذربايجان/  محمد حسین بزرگ نیا از دولتمردان آذربایجانی باید پرسید که آیا تا قبل از سال 1991 و دورۀ کوتاهی در سال 1918، می توان معاهده بین المللی به نام کشور آذربایجان یا پادشاهی آذربایجان یافت؟
يکشنبه 4 مرداد 1394
سريال عهد شکنيهاي جمهوري آذربايجان/  محمد حسین بزرگ نیا

مطالب/ سريال عهد شکنيهاي جمهوري آذربايجان/ محمد حسین بزرگ نیا

                           
      سريال عهد شکنيهاي جمهوري آذربايجان/  محمد حسین بزرگ نیا از دولتمردان آذربایجانی باید پرسید که آیا تا قبل از سال 1991 و دورۀ کوتاهی در سال 1918، می توان معاهده بین المللی به نام کشور آذربایجان یا پادشاهی آذربایجان یافت؟
يکشنبه 4 مرداد 1394
انتقاد از سیاست رنگ باخته تحریف تاریخ از سوی مقامات باکو/ مصاحبه با رئیس موسسه آذربایجان شناسی دانشگاه تبریز

مطالب/ انتقاد از سیاست رنگ باخته تحریف تاریخ از سوی مقامات باکو/ مصاحبه با رئیس موسسه آذربایجان شناسی دانشگاه تبریز

                           
      انتقاد از سیاست رنگ باخته تحریف تاریخ از سوی مقامات باکو/ مصاحبه با رئیس موسسه آذربایجان شناسی دانشگاه تبریز سکه بر زر کرد نام سلطنت را بر جهان/ نادر ایران زمین و خسرو گیتی ستان
چهارشنبه 20 خرداد 1394
انتقاد از سیاست رنگ باخته تحریف تاریخ از سوی مقامات باکو/ مصاحبه با رئیس موسسه آذربایجان شناسی دانشگاه تبریز

مطالب/ انتقاد از سیاست رنگ باخته تحریف تاریخ از سوی مقامات باکو/ مصاحبه با رئیس موسسه آذربایجان شناسی دانشگاه تبریز

                           
      انتقاد از سیاست رنگ باخته تحریف تاریخ از سوی مقامات باکو/ مصاحبه با رئیس موسسه آذربایجان شناسی دانشگاه تبریز سکه بر زر کرد نام سلطنت را بر جهان/ نادر ایران زمین و خسرو گیتی ستان
چهارشنبه 20 خرداد 1394
روند تحریف تاریخ در جمهوری آذربایجان با تمام سرعت پیگیری می شود

مطالب/ روند تحریف تاریخ در جمهوری آذربایجان با تمام سرعت پیگیری می شود

                           
      روند تحریف تاریخ در جمهوری آذربایجان با تمام سرعت پیگیری می شود «رامیز مهدی اف» دبیر شورای عالی امنیت ملی ج.آذربایجان در کتابی که اخیرا منتشر ساخته، نادرشاه افشار را به عنوان یکی از امپراتوران ترک آذربایجان معرفی کرده است. وی سال گذشته کتابی دیگر با همین رویکرد در خصوص شاه اسماعیل و صفویان منتشر کرده بود.
دوشنبه 11 خرداد 1394
روند تحریف تاریخ در جمهوری آذربایجان با تمام سرعت پیگیری می شود

مطالب/ روند تحریف تاریخ در جمهوری آذربایجان با تمام سرعت پیگیری می شود

                           
      روند تحریف تاریخ در جمهوری آذربایجان با تمام سرعت پیگیری می شود «رامیز مهدی اف» دبیر شورای عالی امنیت ملی ج.آذربایجان در کتابی که اخیرا منتشر ساخته، نادرشاه افشار را به عنوان یکی از امپراتوران ترک آذربایجان معرفی کرده است. وی سال گذشته کتابی دیگر با همین رویکرد در خصوص شاه اسماعیل و صفویان منتشر کرده بود.
دوشنبه 11 خرداد 1394