برچسب شده با سرویس امنیت ملی

انتصاب معاون سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان

مطالب/ انتصاب معاون سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان

                           
      انتصاب معاون سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان الهام علیف معاون سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان منصوب کرد
چهارشنبه 19 اسفند 1394
وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان منحل شد

مطالب/ وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان منحل شد

                           
      وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان منحل شد الهام علی‌اف رییس جمهوری آذربایجان روز دوشنبه فرمان انحلال وزارت امنیت ملی این کشور و تأسیس سرویس امنیت دولتی و سرویس اطلاعات خارجی را صادر کرد.
سه شنبه 24 آذر 1394
دسترسی سرویس امنیت ملی روسیه به اطلاعات کاربران در گوشی‌های «YotaPhone»

مطالب/ دسترسی سرویس امنیت ملی روسیه به اطلاعات کاربران در گوشی‌های «YotaPhone»

                           
      دسترسی سرویس امنیت ملی روسیه به اطلاعات کاربران در گوشی‌های «YotaPhone» سرویس امنیت ملی روسیه به اطلاعات گوشی‌های یوتافون که قرار بود تابستان امسال عرضه شود دسترسی پیدا کرد.
سه شنبه 12 خرداد 1394