برچسب شده با

برچسب شده با نجم الدین صادق اف

مشهورترین مفقودی جنگ دوم قره باغ

مطالب/ مشهورترین مفقودی جنگ دوم قره باغ

                           
      مشهورترین مفقودی جنگ دوم قره باغ برغم گذشت نزدیک به چهار ماه از زمان ناپدید شدن ژنرال نجم الدین صادق اف، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان از انظار عمومی و خصوصی، هیچ خبری از وی در دست نیست.
سه شنبه 23 دي 1399
درخواست رییس ستاد مشترک جمهوری آذربایجان از آمریکا برای بهبود روابط نظامی

مطالب/ درخواست رییس ستاد مشترک جمهوری آذربایجان از آمریکا برای بهبود روابط نظامی

                           
      درخواست رییس ستاد مشترک جمهوری آذربایجان از آمریکا برای بهبود روابط نظامی رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری آذربایجان نسبت به تقویت و تحکیم روابط نه چندان مطلوب نظامی کشورش با پنتاگون و ناتو ابراز امیدواری کرد.
چهارشنبه 24 تير 1394