برچسب شده با

برچسب شده با اسلام هراسی

هشدار در مورد شیوع موج جدید اسلام هراسی در جمهوری آذربایجان

مطالب/ هشدار در مورد شیوع موج جدید اسلام هراسی در جمهوری آذربایجان

                           
      هشدار در مورد شیوع موج جدید اسلام هراسی در جمهوری آذربایجان موج جدید اسلام هراسی که اخیرا در قالب خبر هایی بی اساس و دروغین، مانند شبهه افکنی در خصوص ساحت مقدس حضرت ولي عصر(عج) ، انتشار فیلمی غیر مربوط به ایران با عنوان هجوم مردم گرسنه و یا ادعای تجاوز جنسی به دختران طلبه آذربایجانی در شهر قم و افترا هایی از این قبیل در رسانه های جمهوری آذربایجان باید متوقف شوند.
يکشنبه 7 شهريور 1400
ترکیه تصمیم مجمع پارلمانی شورای اروپا در خصوص همه پرسی این کشور را محکوم کرد

مطالب/ ترکیه تصمیم مجمع پارلمانی شورای اروپا در خصوص همه پرسی این کشور را محکوم کرد

                           
      ترکیه تصمیم مجمع پارلمانی شورای اروپا در خصوص همه پرسی این کشور را محکوم کرد وزارت امور خارجه ترکیه تصمیم مجمع پارلمانی شورای اروپا جهت بررسی نتیجه انتخابات همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه را مداخله گرانه، غیراصولی و سیاسی دانست و آن را محکوم کرد.
چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396
ابراز نگرانی وزیرخارجه جمهوری آذربایجان از افزايش اسلام هراسي در اروپا

مطالب/ ابراز نگرانی وزیرخارجه جمهوری آذربایجان از افزايش اسلام هراسي در اروپا

                           
      ابراز نگرانی وزیرخارجه جمهوری آذربایجان از افزايش اسلام هراسي در اروپا المار ممدیاراف، افزایش اسلام هراسی در اروپا را نگران کننده توصیف کرد.
چهارشنبه 4 شهريور 1394