برچسب شده با

برچسب شده با شبکه الجزیره

قطر: شبکه الجزیره و روابط با ایران قابل مذاکره نیست

مطالب/ قطر: شبکه الجزیره و روابط با ایران قابل مذاکره نیست

                           
      قطر: شبکه الجزیره و روابط با ایران قابل مذاکره نیست شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی گفت شبکه الجزیره و روابط بین دوحه و کشورهای منطقه از جمله ایران قابل مذاکره نیست.

سه شنبه 30 خرداد 1396
فرمانده ارتشی که جان اردوغان را نجات داد

مطالب/ فرمانده ارتشی که جان اردوغان را نجات داد

                           
      فرمانده ارتشی که جان اردوغان را نجات داد براساس اطلاعات جدید شبکه الجزیره سازمان اطلاعات ترکیه پیش از آغاز کودتا از آن با خبر شده بود که سبب شد کودتاگران 6 ساعت برنامه خود را زودتر عملی کنند.
چهارشنبه 30 تير 1395
انتشار تصاویر اردوگاه آموزشی تروریستهای آذربایجانی داعش

مطالب/ انتشار تصاویر اردوگاه آموزشی تروریستهای آذربایجانی داعش

                           
      انتشار تصاویر اردوگاه آموزشی تروریستهای آذربایجانی داعش گروه تروریستی، تکفیری داعش با انتشار تصاویری در شبکه های اجتماعی از تاسیس اردوگاه آموزش نظامی برای تروریستهای تبعه کشور آذربایحان در مناطق مرزی عراق با سوریه خبر داده است.
چهارشنبه 11 شهريور 1394