برچسب شده با وله:

دویچه وله: فیلمنامه‌نویس برنده اسکار،رقیب الهام علی‌اف در انتخابات ریاست ‌جمهوری آذربایجان

مطالب/ دویچه وله: فیلمنامه‌نویس برنده اسکار،رقیب الهام علی‌اف در انتخابات ریاست ‌جمهوری آذربایجان

                           
      دویچه وله: فیلمنامه‌نویس برنده اسکار،رقیب الهام علی‌اف در انتخابات ریاست ‌جمهوری آذربایجان طبق گزارش دویچه وله، رستم ابراهیم بی اف به تازگی به ریاست "شورای ملی نیروهای دموکرات"، ائتلافی از گروه‌های اپوزیسیون، انتخاب شده است
دوشنبه 7 مرداد 1392