برچسب شده با انتخابات زود هنگام-

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان خواستار انحلال مجلس شد

مطالب/ معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان خواستار انحلال مجلس شد

                           
      معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان خواستار انحلال مجلس شد علی احمداف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان و معاون رئیس حزب ینی آذربایجان(آذربایجان نوین) در کنفرانس مطبوعاتی روز پنج شنبه گذشته گفت: اصلاحات انجام گرفته توسط الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در سالهای اخیر از طرف مردم مورد استقبال قرار گرفته و هدف از این اصلاحات نیز،توسعه کشور است و اعضای حزب ینی آذربایجان، در حمایت از اصلاحات الهام علی اف خواستار انحلال پارلمان شده اند.
شنبه 9 آذر 1398
رئیس جمهور ترکیه به چه می اندیشد؟

مطالب/ رئیس جمهور ترکیه به چه می اندیشد؟

                           
      رئیس جمهور ترکیه به چه می اندیشد؟ اردوغان به انتخابات زود هنگام ۱ نوامبر و به آرایی که می تواند از HDP و MHP بگیرد و به تعداد کرسی های AKP در پارلمان می اندیشد. به طوری که تشکیل حکومت تک حزبی و سپس تغییر قانون اساسی ترکیه اولویت های اصلی رئیس جمهور ترکیه را تشکیل می دهند.
چهارشنبه 8 مهر 1394