برچسب شده با

برچسب شده با تغییر

گوگل بخاطر عربستان لوگوی خود را تغییر داد

مطالب/ گوگل بخاطر عربستان لوگوی خود را تغییر داد

                           
      گوگل بخاطر عربستان لوگوی خود را تغییر داد گوگل، لوگوی مشهور خود را به مناسبت روز ملی عربستان سعودی تغییر داد.

شنبه 3 مهر 1395
داعش اوقات شرعی نماز را در عراق و سوریه تغییر داد

مطالب/ داعش اوقات شرعی نماز را در عراق و سوریه تغییر داد

                           
      داعش اوقات شرعی نماز را در عراق و سوریه تغییر داد گروه تروریستی داعش اوقات شرعی نماز را در مناطق تحت اشغال خود در عراق و سوریه تغییر داده است.
سه شنبه 16 شهريور 1395
داعش اوقات شرعی نماز را تغییر داد!

مطالب/ داعش اوقات شرعی نماز را تغییر داد!

                           
      داعش اوقات شرعی نماز را تغییر داد! گروه تروریستی داعش در تازه ترین بدعت مضحک، اوقات شرعی نماز را در مناطق تحت اشغال خود تغییر داد.

سه شنبه 4 خرداد 1395
خبرنگار جمهوری آذربایجان: تبریز تصوراتم را درباره ایران تغییر داد

مطالب/ خبرنگار جمهوری آذربایجان: تبریز تصوراتم را درباره ایران تغییر داد

                           
      خبرنگار جمهوری آذربایجان: تبریز تصوراتم را درباره ایران تغییر داد در سیاحتم در تبریز به چیزهایی زیادی توجه کردم. آن چه بیش از هر چیز دیگری برایم جالب توجه بود، عکس ها و پوسترهای بزرگ قهرمانان ملی و شهدای جنگ ایران و عراق بود
چهارشنبه 27 شهريور 1392
خبرنگار جمهوری آذربایجان: تبریز تصوراتم را درباره ایران تغییر داد

مطالب/ خبرنگار جمهوری آذربایجان: تبریز تصوراتم را درباره ایران تغییر داد

                           
      خبرنگار جمهوری آذربایجان: تبریز تصوراتم را درباره ایران تغییر داد در سیاحتم در تبریز به چیزهایی زیادی توجه کردم. آن چه بیش از هر چیز دیگری برایم جالب توجه بود، عکس ها و پوسترهای بزرگ قهرمانان ملی و شهدای جنگ ایران و عراق بود
چهارشنبه 27 شهريور 1392
خبرنگار جمهوری آذربایجان: تبریز تصوراتم را درباره ایران تغییر داد

مطالب/ خبرنگار جمهوری آذربایجان: تبریز تصوراتم را درباره ایران تغییر داد

                           
      خبرنگار جمهوری آذربایجان: تبریز تصوراتم را درباره ایران تغییر داد در سیاحتم در تبریز به چیزهایی زیادی توجه کردم. آن چه بیش از هر چیز دیگری برایم جالب توجه بود، عکس ها و پوسترهای بزرگ قهرمانان ملی و شهدای جنگ ایران و عراق بود
چهارشنبه 27 شهريور 1392
تغییر اولویت های سیاسی روسیه

مطالب/ تغییر اولویت های سیاسی روسیه

                           
      تغییر اولویت های سیاسی روسیه اولویت های سیاسی روسیه تا 15 سال آینده تغییر خواهد کرد
سه شنبه 15 مرداد 1392
تغییر اولویت های سیاسی روسیه

مطالب/ تغییر اولویت های سیاسی روسیه

                           
      تغییر اولویت های سیاسی روسیه اولویت های سیاسی روسیه تا 15 سال آینده تغییر خواهد کرد
سه شنبه 15 مرداد 1392
یک پایگاه روسی زبان:همکاری ایران و روسیه در خزر موجب تغییر اوضاع ژئوپلیتیکی نمی شود

مطالب/ یک پایگاه روسی زبان:همکاری ایران و روسیه در خزر موجب تغییر اوضاع ژئوپلیتیکی نمی شود

                           
      یک پایگاه روسی زبان:همکاری ایران و روسیه در خزر موجب تغییر اوضاع ژئوپلیتیکی نمی شود به نوشته یک پایگاه اینترنتی قزاقستانی ، هدف تقویت همکاریهای روسیه و ایران در دریای خزر تغییر اوضاع ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی منطقه نیست
شنبه 15 تير 1392
تغییر قانون آئین دادرسی کیفری جمهوری آذربایجان به منظور ایجاد محدودیتهای سایبری

مطالب/ تغییر قانون آئین دادرسی کیفری جمهوری آذربایجان به منظور ایجاد محدودیتهای سایبری

                           
      تغییر قانون آئین دادرسی کیفری جمهوری آذربایجان به منظور ایجاد محدودیتهای سایبری در صورتی که کسی در شبکه های اجتماعی و سایتهای اینترنتی هم شخصی را توهین کند و یا مورد تهمت قرار دهد، باید با همان مجازات مواجه گردد
چهارشنبه 15 خرداد 1392