برچسب شده با

برچسب شده با حائل

احتمال ایجاد منطقه حائل در مرز سوریه توسط ترکیه

مطالب/ احتمال ایجاد منطقه حائل در مرز سوریه توسط ترکیه

                           
      احتمال ایجاد منطقه حائل در مرز سوریه توسط ترکیه وزیر امور خارجه ترکیه در یک برنامه تلویزیونی از احتمال ایجاد منطقه حائل مرزی در نوار مرزی سوریه با ترکیه بنا به صلاحدید جامعه بین‌الملل سخن به میان آورد
پنجشنبه 10 آذر 1390
ترکیه امکان ایجاد منطقه حائل در مرز با عراق را بررسی می کند

مطالب/ ترکیه امکان ایجاد منطقه حائل در مرز با عراق را بررسی می کند

                           
      ترکیه امکان ایجاد منطقه حائل در مرز با عراق را بررسی می کند دولت این کشور پیشنهاد اپوزیسیون در رابطه با ایجاد منطقه حائل در مرز با عراق و در مناطق شمالی آن را بررسی می کند
جمعه 19 مهر 1387