برچسب شده با كند»

انتشار لوح فشرده «اگر بچه‌ای خدا را صدا كند» در آذربایجان

مطالب/ انتشار لوح فشرده «اگر بچه‌ای خدا را صدا كند» در آذربایجان

                           
      انتشار لوح فشرده «اگر بچه‌ای خدا را صدا كند» در آذربایجان این لوح فشرده توسط گروه دختر كودك و نوجوان سرود‌های مذهبی خانه فرهنگ شهریار رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در باكو تهیه و تكثیرشده‌است
دوشنبه 22 مهر 1387