برچسب شده با گزاری

 مراسم شکر گزاری شکست توطئه صهیونیستی انفکاک فرهنگی جمهوری آذربایجان از جهان اسلام

مطالب/ مراسم شکر گزاری شکست توطئه صهیونیستی انفکاک فرهنگی جمهوری آذربایجان از جهان اسلام

                           
       مراسم شکر گزاری شکست توطئه صهیونیستی انفکاک فرهنگی جمهوری آذربایجان از جهان اسلام لغو رژه همجنس بازان در جمهوری آذربایجان به معنای ناکام ماندن صهیونیستها در جداسازی کامل جمهوری آذربایجان از جهان اسلام محسوب می گردد
چهارشنبه 10 خرداد 1391
بر گزاری سمینار مشترک مسائل نظامی جمهوری آذربایجان و آمریکا در باکو

مطالب/ بر گزاری سمینار مشترک مسائل نظامی جمهوری آذربایجان و آمریکا در باکو

                           
      بر گزاری سمینار مشترک مسائل نظامی جمهوری آذربایجان و آمریکا در باکو سمینار مشترک مسائل نظامی جمهوری آذربایجان و آمریکا با موضوع ''وزارت دفاع و روابط پارلمانی'' در باکو بر گزار شد
جمعه 31 تير 1390
مصاحبه اختصاصی خبر گزاری ترند با جوانشیر آخوند اف سفیر آذربایجان در ایران

مطالب/ مصاحبه اختصاصی خبر گزاری ترند با جوانشیر آخوند اف سفیر آذربایجان در ایران

                           
      مصاحبه اختصاصی خبر گزاری ترند با جوانشیر آخوند اف سفیر آذربایجان در ایران روابط با ایران دارای جایگاه ویژه در سیاست خارجی آذربایجان می باشد
جمعه 30 بهمن 1388
بر گزاری نشست تخصصی قفقاز در موسسه فرهنگی آران

مطالب/ بر گزاری نشست تخصصی قفقاز در موسسه فرهنگی آران

                           
      بر گزاری نشست تخصصی قفقاز در موسسه فرهنگی آران همایش تخصصی قفقاز در اوایل اسفند ماه سال جاری با همکاری موسسه فرهنگی آران و گروه تاریخ دانشگاه تبریز بر گزار خواهد شد
چهارشنبه 24 مهر 1387
بر گزاری نشست تخصصی قفقاز در موسسه فرهنگی آران

مطالب/ بر گزاری نشست تخصصی قفقاز در موسسه فرهنگی آران

                           
      بر گزاری نشست تخصصی قفقاز در موسسه فرهنگی آران همایش تخصصی قفقاز در اوایل اسفند ماه سال جاری با همکاری موسسه فرهنگی آران و گروه تاریخ دانشگاه تبریز بر گزار خواهد شد
سه شنبه 23 مهر 1387