برچسب شده با مغول

نگاهی به کتاب اران از دوران باستان تا آغاز عهد مغول ۱

مطالب/ نگاهی به کتاب اران از دوران باستان تا آغاز عهد مغول ۱

                           
      نگاهی به کتاب اران از دوران باستان تا آغاز عهد مغول ۱ «سرزمینی که امروزه «جمهوری آذربایجان» نامیده می‌شود، برای هزاره‌ها و تا دهه‌ی دوم سده‌ی بیستم میلادی «اَرّان» نام داشت
شنبه 29 مهر 1391
اران از دوران باستان تا آغاز عهد مغول

مطالب/ اران از دوران باستان تا آغاز عهد مغول

                           
      اران از دوران باستان تا آغاز عهد مغول .
پنجشنبه 9 آبان 1387