برچسب شده با

برچسب شده با شهرداران

توافق شهرداران اسرائیل و ترکیه

مطالب/ توافق شهرداران اسرائیل و ترکیه

                           
      توافق شهرداران اسرائیل و ترکیه شهرداران اسرائیل و ترکیه توافقنامه همکاری دوجانبه امضاء کردند.
جمعه 10 تير 1390
توافق شهرداران اسرائیل و ترکیه

مطالب/ توافق شهرداران اسرائیل و ترکیه

                           
      توافق شهرداران اسرائیل و ترکیه شهرداران اسرائیل و ترکیه توافقنامه همکاری دوجانبه امضاء کردند
چهارشنبه 8 تير 1390
نشست شهرداران منطقه قفقاز سال آینده در تبریز برگزار می‌شود

مطالب/ نشست شهرداران منطقه قفقاز سال آینده در تبریز برگزار می‌شود

                           
      نشست شهرداران منطقه قفقاز سال آینده در تبریز برگزار می‌شود دراین نشست شهرداران مناطق جداشده از ایران طی قراردادهای تركمنچای و گلستان حضور خواهند داشت
جمعه 23 اسفند 1387
پیشنهاد شهردار تبریز مبنی بر تشكیل مجمع شهرداران شمال غرب كشور و حوزه قفقاز

مطالب/ پیشنهاد شهردار تبریز مبنی بر تشكیل مجمع شهرداران شمال غرب كشور و حوزه قفقاز

                           
      پیشنهاد شهردار تبریز مبنی بر تشكیل مجمع شهرداران شمال غرب كشور و حوزه قفقاز امیدواریم این نشست در نهایت به تشكیل مجمع مشترك و مشورتی شهرداران شمال غرب ایران و شهرهای حوزه قفقاز منجر شود
يکشنبه 12 آبان 1387