برچسب شده با تشكل‌های

واكنش حاجی ایلقار ابراهیم‌اوغلو به اظهارات رئیس كمیته تشكل‌های دینی در مورد حوادث رقتبار روستای ب...

مطالب/ واكنش حاجی ایلقار ابراهیم‌اوغلو به اظهارات رئیس كمیته تشكل‌های دینی در مورد حوادث رقتبار روستای ب...

                           
      واكنش حاجی ایلقار ابراهیم‌اوغلو به اظهارات رئیس كمیته تشكل‌های دینی در مورد حوادث رقتبار روستای ب... كمیته دینی از بدو تاسیس تاكنون چند رییس عوض كرده ولی متاسفانه همه آنها بجای تامین آزادی اعتقادات دینی و وجدان، فعالیت خود را صرف محدودسازی ان كرده‌اند. این اظهارات را نیز از این منظر ارزیابی می‌كنم
سه شنبه 29 دي 1388
به دستور الهام علی اف،فعالیت تشكل‌های دینی ثبت نشده رسما ممنوع شد

مطالب/ به دستور الهام علی اف،فعالیت تشكل‌های دینی ثبت نشده رسما ممنوع شد

                           
      به دستور الهام علی اف،فعالیت تشكل‌های دینی ثبت نشده رسما ممنوع شد بر اساس این فرمان، كابینه وزیران موظف است ظرف یك ماه پیشنهادات را در رابطه با هماهنگ نمودن قوانین و مقررات موجود با طرح اصلاح قانون آزادی اعتقادات دینی، تهیه و به رییس جمهوری ارایه نماید
سه شنبه 12 خرداد 1388
دیدار سفیر ایران در باکو با رییس كمیته دولتی امور تشكل‌های دینی آذربایجان

مطالب/ دیدار سفیر ایران در باکو با رییس كمیته دولتی امور تشكل‌های دینی آذربایجان

                           
      دیدار سفیر ایران در باکو با رییس كمیته دولتی امور تشكل‌های دینی آذربایجان در این دیدار هدایت اروج‌اف روابط بین دو كشور را دارای سابقه طولانی خواند و گفت كه وجود مناسبات كاری و دوستی بین روسای جمهور دو كشور حایز اهمیت می‌باشد
يکشنبه 10 خرداد 1388
واكنش تشكل‌های سیاسی مخالف دولت جمهوری آذربایجان به بیانیه مشترك قره باغ

مطالب/ واكنش تشكل‌های سیاسی مخالف دولت جمهوری آذربایجان به بیانیه مشترك قره باغ

                           
      واكنش تشكل‌های سیاسی مخالف دولت جمهوری آذربایجان به بیانیه مشترك قره باغ برخی تشكل‌های سیاسی مخالف دولت جمهوری آذربایجان بیانیه مشترك رییسان جمهوری این كشور ، روسیه و ارمنستان درباره مناقشه قره باغ را مغایر با منافع جمهوری آذربایجان و غیر قابل قبول دانستند
چهارشنبه 15 آبان 1387