برچسب شده با اهانت‌های

اهانت‌های مأموران مرزی آذربایجانی به بازرگانان ایرانی

مطالب/ اهانت‌های مأموران مرزی آذربایجانی به بازرگانان ایرانی

                           
      اهانت‌های مأموران مرزی آذربایجانی به بازرگانان ایرانی برخوردهای توهین‌آمیز مأموران مرزی آذربایجان كه بیشتر در مرز آستارا، بیله‌سوار و پارس‌آباد رخ داده، در روزها و ماه‌های اخیر، حالت هجومی و شدیدتری به خود گرفته است
سه شنبه 26 آذر 1387