برچسب شده با «خاقانی

انتشار کتاب «خاقانی، ایوان مداین» در روسیه

مطالب/ انتشار کتاب «خاقانی، ایوان مداین» در روسیه

                           
      انتشار کتاب «خاقانی، ایوان مداین» در روسیه در این مجموعه غزلیات، رباعیات، قصیده ها و قطعه های خاقانی گردآوری شده است و به معرفی اشعار وی نیز اشاره شده است
دوشنبه 9 دي 1387