برچسب شده با

برچسب شده با روند - شماره 10

روند اوضاع در گرجستان به نفع روسیه نیست

مطالب/ روند اوضاع در گرجستان به نفع روسیه نیست

                           
      روند اوضاع در گرجستان به نفع روسیه نیست برای روسیه فرق چندانی نمی كند برنده انتخابات ریاست جمهوری در گرجستان چه كسی باشد.
سه شنبه 22 آبان 1386
هشدار شورای‌ دیوان عالی‌ قضایی‌ ترکیه‌ درباره‌ روند تدوین‌ قانون‌ اساسی‌ جدید

مطالب/ هشدار شورای‌ دیوان عالی‌ قضایی‌ ترکیه‌ درباره‌ روند تدوین‌ قانون‌ اساسی‌ جدید

                           
      هشدار شورای‌ دیوان عالی‌ قضایی‌ ترکیه‌ درباره‌ روند تدوین‌ قانون‌ اساسی‌ جدید در این بیانیه درباره‌ هرگونه‌ اقدامی‌ برای‌ تضعیف‌ اصول‌ نظام‌ لائیک‌ در ترکیه‌ هشدار داده شده است.
يکشنبه 8 مهر 1386