برچسب شده با

برچسب شده با تحلیلگر - شماره 3

تحلیلگر روزنامه ملیت:فراموشی قره باغ به نفع آذری ها خواهد بود

مطالب/ تحلیلگر روزنامه ملیت:فراموشی قره باغ به نفع آذری ها خواهد بود

                           
      تحلیلگر روزنامه ملیت:فراموشی قره باغ به نفع آذری ها خواهد بود آذربایجان نمی تواند قره باغ را نه از طریق سیاسی، نه محاصره اقتصادی و نه جنگ تحت كنترل خود قرار دهد. كه پیش بینی همین امر در آینده نیز مورد انتظار نیست
يکشنبه 22 شهريور 1388
تحلیلگر روس: گرجستان درآستانه انقلاب جدید قرار دارد

مطالب/ تحلیلگر روس: گرجستان درآستانه انقلاب جدید قرار دارد

                           
      تحلیلگر روس: گرجستان درآستانه انقلاب جدید قرار دارد به گفته دزاسوخف باید به تقابل بین روسیه و گرجستان پایان داد چون سرنوشت مردم این دو کشور همسایه به یکدیگر گره خورده و حتی شخصی مثل ساآکاشویلی هم نمی تواند این گره ها را از بین ببرد
سه شنبه 29 ارديبهشت 1388
تحلیلگر سیاسی آذری: ایران و ارمنستان همسایه یكدیگرند و به همین دلیل نیز وجود روابط بین آنها را با...

مطالب/ تحلیلگر سیاسی آذری: ایران و ارمنستان همسایه یكدیگرند و به همین دلیل نیز وجود روابط بین آنها را با...

                           
      تحلیلگر سیاسی آذری: ایران و ارمنستان همسایه یكدیگرند و به همین دلیل نیز وجود روابط بین آنها را با... نباید این مساله را بزرگ كرد , ایران و ارمنستان همسایه یكدیگرند و به همین دلیل نیز وجود روابط بین آنها را باید طبیعی دانست
چهارشنبه 2 ارديبهشت 1388
تحلیلگر سیاسی آذری: امروز اینكه امنیت آذربایجان در معرض خطر است بخوبی درك می‌شود

مطالب/ تحلیلگر سیاسی آذری: امروز اینكه امنیت آذربایجان در معرض خطر است بخوبی درك می‌شود

                           
      تحلیلگر سیاسی آذری: امروز اینكه امنیت آذربایجان در معرض خطر است بخوبی درك می‌شود قرار است در آذربایجان انبارهایی برای سلاح‌ها ی آمریكا ایجاد شود و همه این‌ها ایجاب می‌كند كه درآینده پایگاه‌های نظامی نیز در این كشور مستقر گردند
دوشنبه 26 اسفند 1387