برچسب شده با

برچسب شده با ژوئیه

چهارمین نشست اجتماعی صلح آمیز ارمنستان و آذربایجان در ماه ژوئیه آتی برگزار خواهد شد

مطالب/ چهارمین نشست اجتماعی صلح آمیز ارمنستان و آذربایجان در ماه ژوئیه آتی برگزار خواهد شد

                           
      چهارمین نشست اجتماعی صلح آمیز ارمنستان و آذربایجان در ماه ژوئیه آتی برگزار خواهد شد این نشست بمنظور حمایت از گفتگوهای حل مناقشه قره باغ کوهستانی از طریق صلح انجام میگیرد
شنبه 8 فروردين 1388