برچسب شده با

برچسب شده با المللی

رییس جنبش آزادیبخش قره باغ: در مراسم رونمایی از فراخوان همایش بین المللی قره باغ در دانشگاه تبریز بر آمادگی ایران برای حل مناقشه قره باغ تاکید شد

مطالب/ رییس جنبش آزادیبخش قره باغ: در مراسم رونمایی از فراخوان همایش بین المللی قره باغ در دانشگاه تبریز بر آمادگی ایران برای حل مناقشه قره باغ تاکید شد

                           
      رییس جنبش آزادیبخش قره باغ: در مراسم رونمایی از فراخوان همایش بین المللی قره باغ در دانشگاه تبریز بر آمادگی ایران برای حل مناقشه قره باغ تاکید شد رییس جنبش آزادیبخش قره باغ: در جریان سفر به تبریز در راستای همایش بین المللی قره باغ شاهد تغییر جو موجود در ایران بودیم
يکشنبه 31 شهريور 1392
تاکید رییس جنبش آزادیبخش قره باغ جمهوری آذربایجان بر نتایج مثبت همایش بین المللی قره باغ در تبریز

مطالب/ تاکید رییس جنبش آزادیبخش قره باغ جمهوری آذربایجان بر نتایج مثبت همایش بین المللی قره باغ در تبریز

                           
      تاکید رییس جنبش آزادیبخش قره باغ جمهوری آذربایجان بر نتایج مثبت همایش بین المللی قره باغ در تبریز رییس جنبش آزادیبخش قره باغ: در جریان سفر به تبریز در راستای همایش بین المللی قره باغ شاهد تغییر جو موجود در ایران بودیم
يکشنبه 31 شهريور 1392
 برگزاری نشست "جنگ قره باغ و عوامل ایدئولوژی آن" در راستای آمادگی برای همایش بین المللی قره باغ

مطالب/ برگزاری نشست "جنگ قره باغ و عوامل ایدئولوژی آن" در راستای آمادگی برای همایش بین المللی قره باغ

                           
       برگزاری نشست "جنگ قره باغ و عوامل ایدئولوژی آن" در راستای آمادگی برای همایش بین المللی قره باغ نشست مذکور با هدف تنویر افکار عمومی جامعه و در راستای آمادگی برای همایش بین المللی قره باغ در تبریز بود

يکشنبه 24 شهريور 1392
برگزاری نشست "جنگ قره باغ و عوامل ایدئولوژی آن" در راستای آمادگی برای همایش بین المللی قره باغ

مطالب/ برگزاری نشست "جنگ قره باغ و عوامل ایدئولوژی آن" در راستای آمادگی برای همایش بین المللی قره باغ

                           
      برگزاری نشست "جنگ قره باغ و عوامل ایدئولوژی آن" در راستای آمادگی برای همایش بین المللی قره باغ نشست مذکور با هدف تنویر افکار عمومی جامعه و در راستای آمادگی برای همایش بین المللی قره باغ در تبریز بود
يکشنبه 24 شهريور 1392
برگزاری نشست "جنگ قره باغ و عوامل ایدئولوژی آن" در راستای آمادگی برای همایش بین المللی قره باغ

مطالب/ برگزاری نشست "جنگ قره باغ و عوامل ایدئولوژی آن" در راستای آمادگی برای همایش بین المللی قره باغ

                           
      برگزاری نشست "جنگ قره باغ و عوامل ایدئولوژی آن" در راستای آمادگی برای همایش بین المللی قره باغ نشست مذکور با هدف تنویر افکار عمومی جامعه و در راستای آمادگی برای همایش بین المللی قره باغ در تبریز بود
يکشنبه 24 شهريور 1392
تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات به همایش بین المللی قره باغ

مطالب/ تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات به همایش بین المللی قره باغ

                           
      تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات به همایش بین المللی قره باغ رئیس همایش بین المللی قره باغ از تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات این همایش تا آخر شهریور خبر داد
يکشنبه 17 شهريور 1392
تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات به همایش بین المللی قره باغ

مطالب/ تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات به همایش بین المللی قره باغ

                           
      تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات به همایش بین المللی قره باغ رئیس همایش بین المللی قره باغ از تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات این همایش تا آخر شهریور خبر داد
يکشنبه 17 شهريور 1392
تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش بین المللی قره باغ

مطالب/ تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش بین المللی قره باغ

                           
      تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش بین المللی قره باغ دبیر علمی همایش بین المللی قره باغ از تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش بین المللی قره باغ تا پایان شهریور ماه سال جاری خبر داد
سه شنبه 5 شهريور 1392
تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش بین المللی قره باغ

مطالب/ تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش بین المللی قره باغ

                           
      تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش بین المللی قره باغ دبیر علمی همایش بین المللی قره باغ از تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش بین المللی قره باغ تا پایان شهریور ماه سال جاری خبر داد
سه شنبه 5 شهريور 1392
تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش بین المللی قره باغ

مطالب/ تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش بین المللی قره باغ

                           
      تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش بین المللی قره باغ دبیر علمی همایش بین المللی قره باغ از تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش بین المللی قره باغ تا پایان شهریور ماه سال جاری خبر داد
سه شنبه 5 شهريور 1392