برچسب شده با شکستن

سفر بی مورد شیمون پرز به باکو با هدف شکستن اراده مردم مسلمان این کشور انجام شد

مطالب/ سفر بی مورد شیمون پرز به باکو با هدف شکستن اراده مردم مسلمان این کشور انجام شد

                           
      سفر بی مورد شیمون پرز به باکو با هدف شکستن اراده مردم مسلمان این کشور انجام شد با سفر شیمون پرز به جمهوری آذربایجان از وجهه سیاسی باکو در بین کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه کاسته شد
يکشنبه 14 تير 1388