برچسب شده با یاروف:

المار محمد یاروف: جمهوری آذربایجان صحنه نزاع ایران و اسراییل نخواهد شد

مطالب/ المار محمد یاروف: جمهوری آذربایجان صحنه نزاع ایران و اسراییل نخواهد شد

                           
      المار محمد یاروف: جمهوری آذربایجان صحنه نزاع ایران و اسراییل نخواهد شد ما دارای آداب و رسوم مشترک هستیم و رابطه همسایگی بسیار خوبی میان جمهوری آذربایجان و ایران وجود دارد
دوشنبه 4 بهمن 1389
المار محمد یاروف: مساله رژیم حقوقی قره‌باغ كوهستانی باید در چارچوب تمامیت ارضی آذربایجان حل شود

مطالب/ المار محمد یاروف: مساله رژیم حقوقی قره‌باغ كوهستانی باید در چارچوب تمامیت ارضی آذربایجان حل شود

                           
      المار محمد یاروف: مساله رژیم حقوقی قره‌باغ كوهستانی باید در چارچوب تمامیت ارضی آذربایجان حل شود المار محمد یاروف
:‌ آذربایجان آماده مذاكره در رابطه با مسایل رژیم حقوقی قره‌باغ كوهستانی است

سه شنبه 23 تير 1388