برچسب شده با اختلال

دلایل اختلال در تردد مسافران جمهوری آذربایجان به ایران اعلام شد

مطالب/ دلایل اختلال در تردد مسافران جمهوری آذربایجان به ایران اعلام شد

                           
      دلایل اختلال در تردد مسافران جمهوری آذربایجان به ایران اعلام شد یک روز بعد از آنکه تجمع بیش از حد مسافران و کامیونداران در گمرک آستارای جمهوری آذربایجان اختلال ایجاد کرد،منابع آگاه در این زمینه دلایل این اتفاق را مشخص کردند
سه شنبه 17 مرداد 1391
اختلال در شبکه های برق و ارتباطات جنوب جمهوری آذربایجان

مطالب/ اختلال در شبکه های برق و ارتباطات جنوب جمهوری آذربایجان

                           
      اختلال در شبکه های برق و ارتباطات جنوب جمهوری آذربایجان هنوز برق شهر "لریک" وصل نشده است و پوشش تلویریونهای آذربایجان در شهرستانهای آستارا، لنکران، جلیل آباد و لریک ، به دلیل آسیب دیدگی یک ایستگاه زمینی ماهواره ای در منطقه قطع است
سه شنبه 15 دي 1388
اختلال در برنامه احداث راه آهن آذربایجان- گرجستان- ترکیه

مطالب/ اختلال در برنامه احداث راه آهن آذربایجان- گرجستان- ترکیه

                           
      اختلال در برنامه احداث راه آهن آذربایجان- گرجستان- ترکیه برنامه احداث خط راه آهن آذربایجان- گرجستان- ترکیه که سال 2011 باید آذربایجان و گرجستان و ترکیه را به هم متصل می کرد به علت تأمین بودجه ناقص مختل شده است
چهارشنبه 14 مرداد 1388