برچسب شده با

برچسب شده با فاتحه

صدها نفر از اعضاء و هواداران حزب اسلام جمهوری آذربایجان با نثار گل و قرائت فاتحه یاد قربانیان خوج...

مطالب/ صدها نفر از اعضاء و هواداران حزب اسلام جمهوری آذربایجان با نثار گل و قرائت فاتحه یاد قربانیان خوج...

                           
      صدها نفر از اعضاء و هواداران حزب اسلام جمهوری آذربایجان با نثار گل و قرائت فاتحه یاد قربانیان خوج... پس از سقوط شهر خوجالی در جنگ قره‌باغ در 26 فوریه سال 1992 ، 613 نفر از غیر نظامیان از جمله چندین کودک جان خود را از دست دادند
چهارشنبه 9 اسفند 1391
نسخه الكترونیكی ترجمه سوره فاتحه و عم جزء به زبان آذری منتشر شد

مطالب/ نسخه الكترونیكی ترجمه سوره فاتحه و عم جزء به زبان آذری منتشر شد

                           
      نسخه الكترونیكی ترجمه سوره فاتحه و عم جزء به زبان آذری منتشر شد  نسخه الكترونیكی ترجمه سوره فاتحه و عم جزء به زبان آذری منتشر شد و در اختیار كاربران آذری زبان قرار گرفت
سه شنبه 3 شهريور 1388