برچسب شده با خزنده

افشای طرح تجزیه ایران توسط توطئه‌های خزنده دولت باکو

مطالب/ افشای طرح تجزیه ایران توسط توطئه‌های خزنده دولت باکو

                           
      افشای طرح تجزیه ایران توسط توطئه‌های خزنده دولت باکو چندی است سران باکو در نشست‌های مشترک با ماموران رژِیم صهیونیستی و آمریکا به توافق رسیده‌اند که زمینه‌های اختلاف افکنی قومی در آذربایجان ایران را هرچه بیشتر تشدید نمایند
يکشنبه 23 مرداد 1390
هشدار یک کارشناس: حرکت خزنده برای یهودی سازی باکو به فاجعه ای بدتر از ارمنی سازی این سرزمین منجر ...

مطالب/ هشدار یک کارشناس: حرکت خزنده برای یهودی سازی باکو به فاجعه ای بدتر از ارمنی سازی این سرزمین منجر ...

                           
      هشدار یک کارشناس: حرکت خزنده برای یهودی سازی باکو به فاجعه ای بدتر از ارمنی سازی این سرزمین منجر ... پس از اشغال شمال ارس از طرف روسیه تزاری ، در زمان تزارها و سپس در دوره حاکمیت کمونیسم برای افزایش شمار و حضور ارامنه در سرزمینی که اکنون جمهوری آذربایجان است
پنجشنبه 5 خرداد 1390
رژیم صهیونیستی به صورت مرموزانه و خزنده در حال نفوذ منطقه قفقاز جنوبی است

مطالب/ رژیم صهیونیستی به صورت مرموزانه و خزنده در حال نفوذ منطقه قفقاز جنوبی است

                           
      رژیم صهیونیستی به صورت مرموزانه و خزنده در حال نفوذ منطقه قفقاز جنوبی است رژیم صهیونیستی به صورت مرموزانه و خزنده در حال نفوذ منطقه قفقاز جنوبی است و این موضوع تهدیدی جدی برای امنیت منطقه محسوب می شود
دوشنبه 19 مهر 1389
ریشه های نفوذ سرطانی و خزنده صهیونیستی در جمهوری آذربایجان

مطالب/ ریشه های نفوذ سرطانی و خزنده صهیونیستی در جمهوری آذربایجان

                           
      ریشه های نفوذ سرطانی و خزنده صهیونیستی در جمهوری آذربایجان .
جمعه 17 مهر 1388