تاریخ : جمعه 30 مرداد 1388
کد 13562

درگذشت سردبیر روزنامه ''صدای تالیش'' و مدیر سابق دانشکده زبان آکادمی علوم ملّی آذربایجان در زندان

نوروزعلی محمداف سردبیر روزنامه "صدای تالیش" و مدیر سابق دانشکده زبان آکادمی علوم ملّی آذربایجان روز گذشته در زندان به علت شدت بیماری جسمی و روحی ناشی از صدمات شرایط سخت زندان در گذشت
سرویس آذربایجان/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان : نوروزعلی محمداف سردبیر روزنامه "صدای تالیش" و مدیر سابق دانشکده زبان آکادمی علوم ملّی آذربایجان روز گذشته در زندان به علت شدت بیماری جسمی و روحی ناشی از صدمات شرایط  سخت زندان در گذشت.
در فوریه سال 2007 بر اساس اصول مختلف قانون اساسی آذربایجان نوروزعلی محمداف بمدت 10 سال و المان قلی اف (یکی از کارمندان سابق دانشکده زبان آکادمی علوم ملّی آذربایجان ) بمدت 6 سال به اتهام واهی خیانت به وطن از سوی حکومت باکو زندانی شدند.
اتهام  های واهی اعلام شده نوروزعلی كه جنایت و ارتكاب به خیانت علیه كشور نامیده شده است ،چاپ مطالب و مقاله هایی با مضمون تبلیغ به سود ایران و تحقیر آذری زبانهابوده، می باشد.ایشان همچنین متهم شده بود كه از برخی هم زبانان ایرانی خود برای فعالیت فرهنگی به واسطه المان قلی اف وجوهی دریافت نموده است .
نوروزعلی محمداف كه از ریش سفیدان معتمد و از رهبران جنبش فرهنگی تالش شمالی به شمار می آمد،به شهادت همه ی ایرانی زبانهای جمهوری آذربایجان به ویژه صدها هزار تالش آن كشور فردی فرهیخته،میانه رو و میهن پرست بود . او حتی با دوستان نزدیك اش كه در سال 1993 تالش شمالی را « جمهوری تالش مغان » نامیدند ، همكاری نكرد و از این رو شدیدا مورد شماتت قرارگرفت و لذا همه بر این باورند كه محال است ایشان به خطا یی مرتكب شده باشد كه بشود آن را جنایت و خیانت به مملكت تلقی كرد.
حكومت باكو تحت فشار و جوسازی گروههای پان تركیست،هدف خفه كردن احساسات ایران دوستی تالشان،مهار جنبش فرهنگی اقلیت های ایرانی زبان كشور مذكور و ضرب شست نشان دادن به تالشان ،نوروزعلی محمداف را كه بی تردید شاخص ترین و موجه ترین چهره فرهنگی تالش شمالی به شمار می رفت ، هدف قرار داده و حكم قضایی نا عادلانه بسیار سنگینی علیه ایشان صادر كرد که سرانجام به علت شدت بیماری جسمی و روحی ناشی از صدمات شرایط  سخت زندان، مظلومانه چشم از جهان فروبست.
پایان پیام.
 
  • نوشته شده
  • در جمعه 30 مرداد 1388
captcha refresh