تاریخ : دوشنبه 17 اسفند 1388
کد 16467

تبعیض آشكار بین یهودیان و مسلمانان در جمهوری آذربایجان

اعتراض ساكنان یهودی در رابطه با تخریب خانه‌هایشان كه در بین كاخ حیدر علی اف و میدان فضولی در باكو قرار دارد، نتیجه بخش بوده است
سرویس آذربایجان/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان : اعتراض ساكنان یهودی در رابطه با تخریب خانه‌هایشان كه در بین كاخ حیدر علی اف و میدان فضولی در باكو قرار دارد، نتیجه بخش بوده است.
 به گزارش روزنامه ینی مساوات، سیمین ایخیلوف رییس جمعیت یهودیان كوهستانی مقیم باكو با مسئولان دولت آذربایجان دیدار كرده و به توجه آنها رسانده است كه غرامت پیشنهادی در ازای منازل تخریب شده بسیار ناچیز است و برای آنها قانع كننده نمی باشد. وی همچنین گفته است كه یهودیان خواهان انتقال كنیسه به نقطه ای واقع در نزدیكی ساختمان كنونی هستند.
به گفته یك منبع مطلع، پس از این دیدار به یهودیان وعده داده شد كه در ازای هر متر مربع مبلغ 4000 منات غرامت به آنها پرداخت شود. در ضمن به آنها اكیدا توصیه شده است كه پرداخت مبلغ 4000 غرامت به آنها از ساكنان آذربایجانی مخفی نگه دارند. وی افزود كه در حال حاضر پرداخت غرامت مزبور به یهودیان آغاز شده است.
لازم به ذكر می‌باشد كه با نزدیك شدن زمان تخریب خانه‌های یهودیان، آنها برای دفاع از ساختمان كنیسه به پا خاسته بودند. حتی گروهی از یهودیان و در راس آنها سیمین شالمی یف معاون جمعیت یهودیان كوهستانی و خاخام یهودی به علامت اعتراض به تخریب خانه‌هایشان جلو بولدوزرها صف كشیده بودند.
این قضیه در سایتهای اینترنتی یهودی نیز بازتاب گسترده خود را یافت.
به گزارش منابع یهودی، كنیسه جدید یهودی در جای كنیسه قدیمی واقع در كوچه شمسی بدل‌بی‌لی احداث خواهد شد. ساختمان كنیسه كنونی نیز برای احداث پارك لغو خواهد شد.
به گفته ساكنان، حتی در تركمنستان نیز حین اجرای طرحهای دولتی مشابه مسئله نقل مكان دادن ساكنان به صورت بسیار متمدن حل و فصل می‌شود.
باید دید كه طبق قوانین آذربایجان این روند باید به چه نحوی جامه عمل بپوشد؟ واحد احمد اف نماینده مجلس ملی بر این باور است كه قانون مربوطه نقض شده است. زیرا در قانون آمده است كه در صورت تخریب منازل شهروندان باید مراتب یك ماه پیش به اطلاع آنها رسانده شود و غرامتی مطابق با نرخهای بازار به آنها پرداخت گردد.    
پایان پیام.
 
 
 
 
 
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 17 اسفند 1388
captcha refresh