تاریخ : جمعه 30 شهريور 1386
کد 2097

مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 30 شهریور 86

سرویس روسیه/خبرگزاری آران
كامرسانت
-
نخست وزیر هم ایرادهای زیادی به كابینه دارد

- "
ژیرینفسكی" بادست پر نزد رییس جمهوری رفت


ایزوستیا

-
چه كسانی در كابینه جدیدباقی می‌مانند؟

- "
یولیا تیماشنكو"، از دختر فعال كمونیستی تا "ملكه نارنجی" اوكراین
 
 
نزاویسیمایا گازتا

- "
یوشچنكو" و "یانوكویچ" یكدیگر را در موردانتخابات پارلمانی تهدید كردند

-
باكو و عشق آباد مایل به ستیزه جویی با مسكونیستند


ورمیا نووستی

-
روسیه مبارزه بخاطر كسب فلات اقیانوس منجمدشمالی را ادامه می‌دهد
- روسیه در مقابل نرخهای دامپینگی چین چه چیزی قرار می‌دهد؟

راسیسكایا گازتا

-
راه "احمدی نژاد" بسوی محل عملیات تروریستی۱۱سپتامبر بسته شد استاندار "كاستراما" در یك سانحه رانندگی در گذشت

-
رهبریحزب "روسیه واحد" و سیاست شناسان "نقشه پوتین" را بررسی كردند
 
 ماسكووسكیكامسامولتس
-
اسراییل به حمله به سوریه اعتراف كرد

-
نظامیان به این زودیاونیفورم جدید را به تن نخواهند كرد
 
پایان پیام.
  • نوشته شده
  • در جمعه 30 شهريور 1386
captcha refresh