تاریخ : چهارشنبه 21 ارديبهشت 1390
کد 22790

جستجوی خانه به خانه و حبس تعدادی از شرکت کنندگان درتظاهرات حمایت از حجاب در باکو

جستجوی خانه به خانه و حبس تعدادی از شرکت کنندگان در تظاهرات حمایت ازحجاب درمقابل وزارت تحصیل جمهوری آذربایجان با اتهامات بی اساسی نظیر مقاومت در برابر پلیس و اوباشگری ادامه دارد
wellpromised/خبرگزاری آران

خبرگزاری آران/سرویس آذربایجان
حبس تعدادی از شرکت کنندگان در تظاهرات حمایت ازحجاب درمقابل وزارت تحصیل جمهوری آذربایجان با اتهامات بی اساسی نظیر مقاومت در برابر پلیس و اوباشگری ادامه دارد.
به گزارش منابع محلی از باکو ، پلیس تعدای از شرکت کنندگان در تجمع اعتراض آمیز را پس از جستجوی خانه به خانه  راهی دادگاه نموده است که نه نفر از آنان به پنج شبانه روز حبس ، محکوم گردیده اند.
بر اساس این گزارش،برای پنج نفر از شرکت کنندگان درتظاهرات حمایت از حجاب نیز بر اساس بندهای 221و 222 قانون جنایی ، پرونده تشکیل شده است.
دلغم آقایف وکیل طرلان اسماعیل اف یکی از زندانیان اسلامگرا در این باره گفت که موکل وی مورد شکنجه قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه نظر کارشناسان درباره شکنجه موکلش به زودی مطرح خواهد شد، افزود برای اسماعیل اف نیز براساس ماده 221 و 222 قانون جنایی ، پرونده جنایی تشکیل شده است.
صدها نفر از مردم جمهوری آذربایجان روز جمعه با برگزاری تظاهرات درمقابل وزارت تحصیل این كشور در باكو و سر دادن شعارهایی ، خواهان لغو ممنوعیت حجاب در مدارس متوسطه و استعفای میصیر مردان اف وزیر تحصیل جمهوری آذربایجان شدند.
پایان پیام.

  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 21 ارديبهشت 1390
captcha refresh