تاریخ : پنجشنبه 5 خرداد 1390
کد 23035

هشدار یک کارشناس: حرکت خزنده برای یهودی سازی باکو به فاجعه ای بدتر از ارمنی سازی این سرزمین منجر ...

پس از اشغال شمال ارس از طرف روسیه تزاری ، در زمان تزارها و سپس در دوره حاکمیت کمونیسم برای افزایش شمار و حضور ارامنه در سرزمینی که اکنون جمهوری آذربایجان است
wellpromised/خبرگزاری آران

خبرگزاری آران/سرویس آذربایجان

فرداد افضلی تبریزی کارشناس مسایل جمهوری آذربایجان گفت: " تحولات حکایت از تلاش خزنده ای برای یهودی سازی یا دستکم افزایش سکونت و حضور یهودیان در باکو دارد. اما این حرکت خزنده و سرطانی برای یهودی سازی جمهوری آذربایجان به فجایعی بدتر از فجایع ناشی از ارمنی سازی این سرزمین منجر خواهد شد."

فرداد افضلی تبریزی در گفتگو با شبکه جهانی سحر افزود: " پس از اشغال شمال ارس از طرف روسیه تزاری ، در زمان تزارها  و سپس در دوره حاکمیت کمونیسم برای افزایش شمار و حضور  ارامنه در سرزمینی که اکنون  جمهوری آذربایجان است، تلاش سیستماتیکی انجام شد که نتیجه آن در چند فاجعه و کشتار آذری ها در تاریخ معاصر مشاهده شده است و اوج آن جنگ قره باغ بوده است. "

فرداد افضلی تبریزی گفت: " اکنون نیز سیاست سیستماتیکی برای تقویت حضور و نفوذ یهودیها در جمهوری آذربایجان در حال اجراست که خطر آن بسیار شدیدتر از  فاجعه ها و خونریزی هایی خواهد بود که ارمنی سازی این سرزمین به بار آورد. "

این کارشناس افزود:" در زمان کمونیسم،  با شعار برابری و یکسانی در نظام کمونی و با ترانه هایی از قبیل " برادر شده اند آذربایجان و هایستان "  سیاست تغییر بافت جمعیتی به ضرر مسلمانان قفقاز اجرا می شد و نهایتا به درگیری های خونین انجامید. اکنون نیز با شعار تساهل و کسب تجربه از  لابی گری یهودی ها و " دیاسپوراسازی " و با  پرورش خواننده برای  یوورویژن و ترانه های اغوا کننده جامعه نظیر " رانینگ اسکئرد " ، برای یهودی سازی جمهوری آذربایجان تلاش می شود.تدابیر اغواگرانه صهیونیسم  بسیار و پیچیده تر و مخربتر از اغواگری های کمونیسم است و بر جامعه تاثیر منفی شدیدتری می گذارد. "

فرداد افضلی تبریزی افزود:"  در سالهای اخیر به موازات افزایش نفوذ سرطانی صهیونیستها در جمهوری آذربایجان،  تاثیرات منفی آن به وضوح مشاهده شده است و اگر اکنون این جمهوری به زندان و شکنجه گاهی برای دینداران تبدیل شده است، نتیجه افزایش نفوذ سرطانی صهیونیسم است. اما  تصور اینکه این روند تداوم یابد و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان به آن واکنش جدی نشان ندهند ، تصوری عبث است. در زمانی هم که واکنش مردم مسلمان جمهوری آذربایجان شروع شود، قطعا صهیونیستها  جرم و جنایتهای خود علیه فلسطینی ها را  علیه مردم مسلمان جمهوری آذربایجان نیز تکرار خواهند کرد. زیرا در قاموس صهیونیستها  کوچکترین ترحمی به هر مخالف صهیونیسم حرام است."

این کارشناس سیاسی همچنین از اینکه  دولت جمهوری آذربایجان برخلاف رفتارهای قبلی خود در قبال طرح مساله نسل کشی ارامنه در کنست، پارلمان رژیم صهیونیستی سکوت کامل کرد، ابراز تعجب نمود و گفت: " باکو در حالیکه در زمان طرح این موضوع در سایر کشورها  و حتی در قبال روابط عادی ارامنه با دیگر کشورها،  جارو جنجال نمایشی به پا می کند، در قبال مذاکره پارلمان رژیم صهیونیستی در مورد ادعای نسل کشی ارامنه سکوت کامل کرد. این سکوت نشان می دهد که بسیاری از سیاستهای باکو اکنون از طرف صهیونیستها تعیین می شود."

پایان پیام.

 

  

  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 5 خرداد 1390
captcha refresh