تاریخ : پنجشنبه 19 مهر 1386
کد 2358

آزادی مشروط یک سردبیر در جمهوری آذربایجان

سردبیر روزنامه آزادلیق جمهوری آذربایجان كه چندین ماه پیش دستگیر شده بود، با حكم دادگاه به صورت مشروط آزاد شد.
سرویس جمهوری آذربایجان/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران/سرویس جمهوری آذربایجان:سردبیر روزنامه آزادلیق جمهوری آذربایجان كه چندین ماه پیشدستگیر شده بود، با حكم دادگاه به صورت مشروط آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری آران به نقل از خبرگزاری ترند،غنیمت زاهد سردبیر روزنامه آزادلیق، به دلیل شكایت وزیر توسعهاقتصادی جمهوری آذربایجان دستگیر شده بود كه جلسه رسیدگی به این شكایت 9 اكتبربرگزار شد.
بر اساس گزارش شبكه آنس، در جلسه رسیدگی به اینشكایت، دادگاه از زاهد خواست تا مقاله مورد شكایت را تكذیب كند.
قاضی دادگاه تاكید كرد: باید قبول شود كه مقالهمنتشر شده در این روزنامه غلط بوده و تكذیبیه آن درج شود.
این در حالیست كه غنیمت زاهد به خبرنگاران گفت: قصدی برای تكذیب گزارش ندارم و زمانی این كار را خواهم كرد كه حیدر بابایف، وزیرتوسعه اقتصادی در زمینه این مقاله توضیح دهد.
وی از تصمیم دادگاه اظهار نارضایتی كرد.
پس از پایان جلسه، پلیس اطراف دادگاه را تحت نظرگرفت تا مشكلی پیش نیاید
پایان پیام.
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 19 مهر 1386
captcha refresh