تاریخ : جمعه 5 بهمن 1386
کد 3725

رژیم صهیونیستی به دنبال حذف روادید با جمهوری آذربایجان است

سفیر رژیم اشغالگر قدس در باکو از طرح این رژیم برای حذف روادید با جمهوری آذربایجان خبر داد.
سرویس جمهوری آذربایجان/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران/سرویس جمهوری آذربایجان:سفیر رژیم اشغالگر قدس در باکو از طرح این رژیم برای حذف روادیدبا جمهوری آذربایجان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آران به نقل از خبرگزاری آپا،"آرتوز لینک" گفت: اسراییل اکنون مشغول بررسی این طرح است.
به گفته وی، طرح حذف و یا تسهیل صدور ویزا برایاتباع کشورهای دیگر نیز در آینده بررسی خواهد شد.
رژیم صهیونیستی قصد دارد با سیاست هایی نظیر حذفویزا، گردشگران بیشتری را به فلسطین اشغالی کشانده تا از این طریق هویتی هر چندکاذب برای خود کسب کند.
پایان پیام.
  • نوشته شده
  • در جمعه 5 بهمن 1386
captcha refresh