تاریخ : جمعه 5 بهمن 1386
کد 3728

مردم جمهوری‌ آذربایجان نیز به‌ اعتراض بین‌المللی علیه‌ رژیم صهیونیستی پیوستند

جمعی‌ازشهروندان متدین جمهوری آذربایجان همراه با جمعیت دینی مسجد جمعه شهرباكو به جمع اعتراض ‌كنندگان بین‌المللی علیه رژیم متجاوز صهیونیستی پیوستند.
سرویس جمهوری آذربایجان/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران/سرویس جمهوری آذربایجان:جمعی‌ازشهروندان متدین جمهوری آذربایجان همراه با جمعیت دینی مسجد جمعه شهرباكو بهجمع اعتراض ‌كنندگان بین‌المللی علیه رژیم متجاوز صهیونیستی پیوستند.
به گزارش خبرگزاری آران به نقل از ایرنا،معترضین و متدینین جمهوری آذربایجان با اعلام همبستگیخود با مردم مظلوم فلسطین ابراز داشتند درصف اعتراض‌آمیز فدراسیون سازمانهای اسلامیاروپا علیه جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در منطقه غزه فلسطین هستند.
"القار ابراهیم‌اوغلی" رهبر اجماع دینی مسجد جمعه شهر باكو گفت : اعضای این جمعیت با ابراز همبستگی با مردم مسلمان فلسطین و با پیوستن به طرح ابتكاری فدراسیونسازمان های اسلامی اروپا مبنی بر خاموشی چراغ‌ها و روشن كردن شمع، اعتراض خود رانسبت به قطع برق و آب ساكنان منطقه غزه توسط رژیم صهیونیستی ابراز می‌كنند.
ابراهیم‌اوغلی با غیر بشری خواندن اقدامات رژیم صهیونیستی بر ضرورت جلب توجهجامعه جهانی نسبت به جنایات متعدد صهیونیستها علیه صدها هزار مردم غیر نظامی ساكندر منطقه غزه تاكید كرد
وی افزود: جامعه مترقی جهان باید در زمینه رفع تضادها و دوگانگی‌ها در مسایل بین‌المللی تلاش و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین را افشا كنند. گزارش‌های دیگر حاكی است برخی دیگر از تشكلهای دینی جمهوری آذربایجان مراتباعتراض خود را به این اقدامات تجاوز كارانه رژیم صهیونیستی اعلام كرده‌اند.
پایان پیام.
  • نوشته شده
  • در جمعه 5 بهمن 1386
captcha refresh