تاریخ : دوشنبه 13 خرداد 1392
کد 38580

افزایش حجم تجارت جمهوری آذربایجان و روسیه

حجم تجارت جمهوری آذربایجان و روسیه طی 4 ماه به بیش از 904 میلیون دلار رسید
/خبرگزاری آران

 

خبرگزاری آران/ سرویس آذربایجان

حجم تجارت جمهوری آذربایجان و روسیه طی 4 ماه به بیش از 904 میلیون دلار رسید.

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﮔﻤﺮك دوﻟﺘﻲ ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، مبادلات بازرگانی جمهوری آذربایجان و روسیه طی 4 ماهه نخست سال جاری میلادی، به بیش از 904 میلیون دلار رسید

ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﻪ روسیه ﺩﺭ 4 ﻣﺎﻩ ﻧﺨﺴﺖ 2013 ﺑﺎ 72.56 ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 426 میلیون ﺩﻻﺭ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ روسیه ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺩﺭ 4 ﻣﺎﻩ ﻧﺨﺴﺖ 2013 ﻫﻢ ﺑﺎ 16.71 ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 477 میلیون ﺩﻻﺭ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ./خ

پایان پیام.

  • نوشته شده
  • در دوشنبه 13 خرداد 1392
captcha refresh