تاریخ : يکشنبه 6 مرداد 1392
کد 39676

رهبر حزب سبز جمهوری آذربایجان: ورود مستقیم آمریکا به سوریه، عملی و قابل اجرا نیست

آمریکائیها تلاش خواهند کرد، به واسطه ی درگیری ها و جنگ داخلی سوریه را ضعیف تر کنند

 

خبرگزاری آران/سرویس آذربایجان

رهبر حزب سبز جمهوری آذربایجان در مورد ورود مستقیم آمریکا به جنگ با سوریه گفت: آمریکائیها تلاش خواهند کرد، به واسطه ی درگیری ها و جنگ داخلی سوریه را ضعیف تر کنند.

به گزارش فاکت خبر، مائیس گلعلی اف رهبر حزب سبز آذربایجان اعلام کرد: ممکن است چندین عملیات ایذائی و در مقیاس کوچک صورت بگیرد ولی ورود مستقیم و گسترده ی آمریکا به سوریه عملی نیست. هنوز اینکه این اقدامات از طرف چه کسی و چه نیرویی صورت بگیرد، مشخص نشده است، استفاده از نیروهای آمریکایی مستقر در عراق، به زودی نمی تواند میسّر شود و از دیگر طرف، ترکیه نیز به حمله آمریکا به سوریه اجازه نداده است و اگر اسرائیل دست به چنین اقدامی بزندف با مقاومت سرسخت سوریه مواجه خواهد شد و در نتیجه، وضعیت بر علیه اسرائیل خواهد شد./خ

پایان پیام.

  • نوشته شده
  • در يکشنبه 6 مرداد 1392
captcha refresh