تاریخ : پنجشنبه 9 اسفند 1386
کد 4156

حمایت حزب جمهوریخواه خلق از عملیات برون مرزی ارتش ترکیه

این حزب از هرگونه اقدام دولت اردوغان در چارچوب عملیات برون مرزی ارتش تركیه حمایت می كند.
سرویس تركیه/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران/سرویس تركیه:دنیز بایكال رییس حزب جمهوریخواه خلق بزرگترین حزب مخالف دولت در مجلس تركیه ، با تاكید بر اینكه كشورش مصمم است با هرگونه تهدیدی مقابله كند ، ادامه عملیات ارتش تركیه را در شمال عراق تا زمان تحقق كامل اهداف پیش بینی شده ، خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری آران به نقل از تلویزیون تی آر تی ،وی با بیان اینكه از این پس یكی از مهمترین مسائلی كه تركیه با آن مواجه خواهد شد ، درخواست از تركیه برای توقف عملیات خواهد بود ، گفت : باید این موضوع را برای جهان تشریح كنیم كه توقف عملیات ارتش تركیه در شمال عراق بدون دستیابی به نتایج پایدار نتایج وخیمی در پی خواهد داشت.
دولت باغچه لی رییس حزب حركت ملی نیز تاكید كرد ، حزب وی از هرگونه اقدام دولت اردوغان در چارچوب عملیات برون مرزی ارتش تركیه حمایت می كند.
باغچه لی بر حمایت كامل حزب حركت ملی از عملیات ارتش تركیه در شمال عراق تاكید كرد.
پایان پیام.
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 9 اسفند 1386
captcha refresh