تاریخ : سه شنبه 21 اسفند 1386
کد 4306

مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 20 اسفند 86

سرویس جمهوری آذربایجان/خبرگزاری آران
اكسپرس
ناتو انتقال نیروها ی حافظ صلح جمهور ی آذربایجان از كوزوو به افغانستان ر ا خو استار است
سردبیر روزنامه آز ادلیق به چهار سال زند ان محكوم شد
۳۴۳زن جمهوری آذربایجانی در اسارت ارمنستانی‌ها هستند

نوویه ورمیا
ناتو تامین امنیت انتقال نفت و گاز حوزه خزر به اروپا ر ا بر عهده می‌گیرد
وزر ات امور خارجه آمریكا از تشدید تنش‌ها در ارمنستان ابر از نگر انی كرد
 
كلیسا ی كاتولیك در باكو گشایش یافت
ناتو خو ا هان افز ایش نیروها ی حافظ صلح جمهور ی آذربایجان در افغانستان است
دوما ی دولتی روسیه درصدد بررسی طرح استقلال آبخازیا و اوستیا ی جنوبی است

آز ادلیق
نقض مقرر ات آتش بس توسط نیروها ی ارمنستان در قره با غ اد امه د ارد
 
قیمت نفت خام در باز ارهای جهانی به طور قابل ملاحظه ا ی افز ایش یافته است
 
ائتلاف آز ادلیق صدور حكم چهار سال زند ان بر ا ی سردبیر روزنامه آز ادلیق ر ا محكوم كرد

ینی مساو ات
یك كارشناس نظامی باكو: آ غاز جنگ با ارمنستان امكان پذیر است
بررسی قو انین انتخابات جمهور ی آذربایجان توسط كمیسیون و نیز شور ا ی اروپا محتمل است
 
رییس جمهور ی گرجستان لغو تحریم‌ها ی اقتصاد ی توسط روسیه علیه اوستیا ی جنوبی ر ا ترفند مسكو خو اند
پایان پیام.
 
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 21 اسفند 1386
captcha refresh