تاریخ : چهارشنبه 7 فروردين 1387
کد 4393

مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 6 فروردین 86

سرویس ترکیه /خبرگزاری آران

حریت

 چنی در مورد افغانستاننتوانست حمایت تركیه را جلب كند                                                                  درخواست انجمنتوسیعاد برای پایان دادن مشاجرات سیاسی                                                                               ادامه تظاهرات در مناطق جنوب شرقتركیه

واكیت

اعتراض‌های سازمان‌های غیردولتیعلیه سفر دیك چنی به تركیه                                                                 اعمال شكنجهصهیونیست‌ها علیه مخالفین در سرزمین‌های اشغالی                                                                بازداشت رهبر حزب كارگر تركیه بهاتهام همكاری با شبكه سری ارگنكن

ینی شفق

 هشدار توسیعاد                                                                                                                           بازداشت رهبر حزب كارگر

صباح

واشنگتن باعلم به مخالفت تركیه درخواستی برای اعزام نیروی اضافی تركیه به افغانستان نكرد                                      ادامه مشاجرات و اتهامات متقابل احزاب سیاسیتركیه علیه یكدیگر                                                           تظاهرات هواداران سازمان‌های غیردولتی درآنكارا و استانبول علیه دیك چنی و آمریكا.

جمهوریت

 آزادی ایلخان سلجوق                                                                                                                      شمار سربازان آمریكایی كه در اشغال عراق جان باخته‌اند به چهارهزار تن رسید                                                       ادامه تظاهرات‌ها در مناطق كردنشین                                                                                             

  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 7 فروردين 1387
captcha refresh