تاریخ : چهارشنبه 29 مهر 1394
کد 46327

چند روز پس از برکناری وزیر امنیت ملی جمهوری آذربایجان

بازداشت هفت مامور امنیتی سابق در باکو

چند روز پس از برکناری وزیر امنیت ملی آذربایجان، پلیس این کشور هفت مامور امنیتی سابق این کشور را در باکو دستگیر کرد.
آران نیوز- پلیس آذربایجان هفت مامور امنیتی سابق این کشور را روز سه‌شنبه به ظن سوءاستفاده از قدرت و دخالت غیرقانونی در فعالیت‌های بازرگانی دستگیر کرد. این اقدام چند روز پس از آن رخ می‌دهد که الهام علی‌اف رئیس جمهوری آذربایجان وزیر امنیت ملی این کشور را برکنار کرد.
الدار محموداف روز شنبه و در اقدامی غافلگیرانه و تنها دو هفته مانده به انتخابات پارلمانی آذربایجان برکنار شد. ریاست جمهوری آذربایجان توضیحی برای این تصمیم ارائه نکرده است.  
به گزارش صدای آمریکا، دادستان آذربایجان روز سه‌شنبه گفت در این زمینه یک پرونده جنایی باز کرده و یک گروه تحقیق را که تمرکزش بر موارد سوءاستفاده از قدرت رسمی و جرائمی که از مقامات رسمی در وزارت امنیت ملی سرمی‌زند است، مامور پژوهش در این امر کرده است.  
دفتر دادستانی کل آذربایجان در بیانیه‌ای گفت: عملیات تحقیق، سوءظن علیه گروهی از مقامات وزارتخانه‌ها در سوءاستفاده از اختیارات کاری، دخالت غیرقانونی در فعالیت‌های مالی و بازرگانی و نقض قانون کارآفرینی و نقض فراقانونی حقوق و منافع افراد را دامن زده است.
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 29 مهر 1394
captcha refresh