تاریخ : دوشنبه 9 فروردين 1395
کد 48700

پويش درخواست آزادي دينداران محبوس در جمهوري آذربايجان آغاز شد

برخی از شخصیت های سیاسی و مذهبی جمهوری آذربایجان بر حمایت از طرح ابتکاری مدير «مرکز تحقيقاتي شرق-غرب»، مبنی بر آزادی روحانيون و دينداران محبوس در این کشور تاکيد کردند.
به گزارش آران نیوز به نقل از صفحه فيسبوک ارسطون عروجلو، مدير «مرکز تحقيقاتي شرق-غرب» جمهوري آذربايجان، حجت الاسلام ايلقار ابراهيم اوغلو در حمايت از اين ابتکار، اهميت آن را ايجاد الگويي مثبت براي جامعه جمهوري آذربايجان دانست. 
مدير مرکز تحقيقاتي شرق-غرب  در توضيح ابتکار خود مبني بر درخواست آزادي حاج الشن مصطفي اوغلو و سعيد داداش بيگلو نوشته است: «برغم مواضع و رويکردهاي متفاوتمان و برخي تحمل ناپذيري هايمان در مقابل يکديگر،  واقعيت اين ست که براي خيلي از دينداران  محبوس در اين کشور (جمهوري آذربايجان) صرفا  پاپوش دوخته شده است. بخصوص آنهايي که با اتهام  نگهداري سلاح و مواد مخدر دستگير شده اند، با اين وضعيت مواجهند.»
مدير مرکز تحقيقاتي شرق - غرب  افزوده است: «اتهام فعاليت براي ايران براي الشن مصطفي اوغلو که شخصا او را به خوبي مي شناسم و دينداراني که  با عنوان «دسته سعيد داداش بيگلو»  با اتهامات جعلي دستگير شده اند، اتهامي واهي است. هر دو پرونده را شخصا بررسي کرده ام و در اين مورد اطمينان کامل دارم.»
ارسطون عروجلو افزوده است: «الشن مصطفي اوغلو، شخصيتي روشنفکر و فرهنگي است که از کارکنان رسمي اداره مسلمانان قفقاز نيز بوده است. سکوت اين اداره در مقابل حبس وي نيز به هيچ وجه منطقي نيست. اگر وحدت جامعه و اعتماد مردم به يکديگر را مي خواهيم، نبايد بر گرفتاري  نه تنها  همکارانمان ، بلکه رقبا و مخالفانمان چشم بپوشيم. تمامي افرادي که با پرونده سازي برايشان و با اتهامات واهي زنداني شده اند، صرف نظر از مواضع و ديدگاه هايشان بايد از زندان آزاد شوند.» 
ساير حمايت کنندگان از اين ابتکار نيز بر بي گناهي ديگر روحانيون و دينداران محبوس در جمهوري آذربايجان از جمله حاج طالع باقرزاده، رهبر جنبش اتحاد مسلمانان، حاج محسن صمدوف، رهبر حزب اسلام، حاج آبگل سليمانوف، موسس اتحاديه ارزش هاي ملي - معنوي جمهوري آذربايجان و ساير روحانيون زنداني در اين کشور تاکيد کرده اند. 

  • نوشته شده
  • در دوشنبه 9 فروردين 1395
captcha refresh